30 juli 2009

Utreise.

Imorgen er det igjen tid for utreise, og 14 dager på jobb. Skulle egentlig etter planen ha 4 uker fri, men det er ikke alltid det går som planlagt. Denne turen skal jeg til Heidrun, har gått der mer eller mindre fast det siste året. Men unnta av de to forrige turene, men det går litt opp og ned med jobb ute på plattformene. Så det er greit å kunne tilpasse det, med å flytte litt på seg.


Heidrun-feltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober 1995. Feltet er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Heidrun ble påvist av Conoco i 1985 som var operatør i lete- og utbyggingsfasen.

Feltet

Det er planlagt til sammen 76 brønner på hovedfeltet; 51 produksjonsbrønner, 24 brønner for vanninjeksjon og én gassinjektor. Heidrun-feltets nordflanke ble satt i produksjon i august 2000.

Transport

Olje fra Heidrun blir i hovedsak transportert til StatoilHydros råoljeterminal på Mongstad i Hordaland. Herfra transporteres oljen videre til kunder i markedet.

Gass fra Heidrun transporteres i rørledning til Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Der brukes den som råstoff for StatoilHydros metanolfabrikk.


Fra 2001 er Heidrun knyttet til rørledningen Åsgard transport. Gass eksporteres via Kårstø i Nord-Rogaland til Dornum i Tyskland. Avstanden fra feltet til kontinentet er drøyt 1400 kilometer.

Miljø

Rettighetshaverne i Heidrun-lisensen har investert om lag 600 millioner kroner i et anlegg for reinjeksjon av produsert vann på Heidrun-plattformen.

Gevinsten er at vann med oljepartikler og kjemikalier som tidligere ble sluppet ut i havet nå tilbakeføres til reservoaret. Ved normal drift betyr dette null skadelige utslipp sammen med vannet.

Det injiserte vannet fungerer som trykkstøtte i reservoaret, og bidrar til økt utvinning. Anlegget har kapasitet til å injisere vel 110.000 fat vann i døgnet.

Tekst og foto: StatoilHydro

Vet ikke hvor oppdatert bloggen blir denne arbeidsperioden, men jeg skal gjøre så godt jeg kan :)

1 kommentar:

Anonym sa...

God jobb tur ut igjen da.
Spennende jobb du har!

Klem Line :)